REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE

Camera Auditorilor Financiari din România

Camera Auditorilor Financiari din România organizează selecție de personal în vederea ocupării postului vacant de referent de specialitate financiar-contabilitate în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse umane și Servicii interne.

Caracteristicile candidatului ideal:

– Studii superioare economice,         
– Cunoștințe generale de teorie, principii şi practici contabile,       
– Cunoștințe de contabilitate,
– Cunoștințe de contabilitate specifică organizațiilor profesionale,
– Cunoașterea şi utilizarea sistemelor informatice contabile şi de procesare a datelor,   
– Capacitatea de a menține sisteme, proceduri şi metode contabile,
– Capacitatea de a evalua legislația contabilă şi fiscală cu impact pentru activitatea Camerei,  
– Capacitatea de a interpreta informații complexe de natură financiară şi statistică,    
– Cunoștințe de operare calculator (MS Office, Internet Explorer, utilizare baze de date),          
– Capacitate de organizare,   
– Seriozitate,  
– Capacitate de a lucra în condiții de stres,   
– Abilități de comunicare necesare lucrului cu publicul,     
– Capacitate de analiză şi sinteză a informațiilor,    
– Capacitatea de a comunica eficient atât verbal, cât şi în scris,     
– Capacitatea de a lua decizii în situații critice,       
– Spirit de echipă, disponibilitate, implicare, inițiativă.     

Responsabilitățile postului 
– Ținerea contabilității şi gestionarea activității financiare a CAFR,           
– Asigurarea îndeplinirii obligațiilor de natură fiscală privind salariile, a altor venituri de natură salarială, a onorariilor colaboratorilor, precum şi a indemnizațiilor structurilor alese ale Camerei, conform legislației în vigoare,     
– Asigurarea înregistrării corecte a cotizațiilor, taxelor şi a altor venituri ale Camerei,  
– Întocmirea documentelor specifice şi efectuarea de plăți aferente salariilor, a altor venituri de natură salarială, a onorariilor colaboratorilor, precum şi a indemnizațiilor structurilor alese,      
– Calcularea avansurilor salariale şi a statelor de plată,       
– Întocmirea lunară a declarațiilor cu obligațiile salariale conform legii,           
– Întocmirea şi transmiterea Declarației 205,
– Întocmirea de rapoarte referitoare la activitățile realizate și aplicarea de măsuri pentru eficientizarea activităților,
– Elaborarea de proiecte de răspunsuri la diverse adrese şi solicitări primite în cadrul compartimentului,

Bibliografie
1) Ordinul MFP nr. 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
2) Legea nr. 82/1991 a contabilității cu modificări şi actualizări;  
3) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificări şi actualizări;           
4) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificări şi actualizări; 
5) Legea Nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificări şi actualizări.           

Persoanele interesate de această poziție în cadrul CAFR ne pot transmite, prin e-mail la cafr@cafr.ro, un Curriculum Vitae actualizat, în limba română.

Vă rugăm ca în titlul mesajului să precizați: Candidatură post referent financiar – contabilitate.

 

Pentru etapa următoare a procesului de recrutare vor fi selectate şi contactate doar persoanele care îndeplinesc cerințele solicitate pentru acest post.      
           

Beneficii

Dezvoltarea și gestionarea carierei oamenilor noștri este esențială pentru succesul și dezvoltarea organismului nostru profesional.    

Succesul are semnificații diferite pentru fiecare dintre noi: de la escaladarea ierarhiei până la echilibrul perfect între viața profesională și viața personală. Dar, indiferent de modul în care definiți succesul, colaborarea va fi o mare parte a vieții voastre. Lucrați alături de alți inovatori din medii și domenii diferite și colaborați pentru a ajuta profesia de auditor financiar să funcționeze mai bine în sprijinul interesului public. Alăturați-vă echipei noastre și prosperați într-o cultură în care veți fi recunoscuți pentru contribuțiile dumneavoastră unice și veți lucra într-un mediu care vă va ajută să fiți mai buni!

Valabilitate Anunt: 03.01.2023